top of page

Revista escolar

Des dels seus inicis, l’Escola d’Adults de Calvià ha tractat de fomentar els hàbits de lectura i escriptura, més enllà de l’activitat merament acadèmica, organitzant activitats on els propis alumnes poguessin participar-hi activament. Molt prest, a l’inici del curs escolar 86/87, va veure la llum el primer projecte: la revista de l’escola d’adults.


Alumnes i professors posaren el millor que tenien per dur endavant una petita publicació que, sota el nom de XIPRELL, va tenir la seva continuïtat durant tres cursos. Alumnes com Juan Ramón Álvarez, David Pérez, Manuela Zuzama i tants d’altres, deixaren en aquesta publicació constància del seu nivell creatiu i de les seves inquietuds. Memorables articles com El Cronicón Calvianer, reflexions sobre les condicions laborals en hoteleria, passatemps, etc., varen ser una bona mostra.


Al mateix temps, el grup de professors i monitors prepararen un treball amb els alumnes d’alfabetització i neolectors que es nomenava ORÍGENS. Es feia una petita descripció de cada un dels pobles d’origen, mostrant la diversitat de procedències de la població que hi havia a Calvià.


Més tard vindrà una nova publicació de treballs d’alumnes fets per commemorar la fi del segle XX, titulada “Calvià fi de segle”, on 12 ciutadans de Calvià, de diferents edats i sexe, així com de procedències diverses, narren experiències pròpies.


Amb aquesta experiència, al curs 2000/01 es convoca el 1r Concurs de Relats Breus, dirigit a alumnes i ex-alumnes, que ha estat viu durant 10 edicions.


Finalitzada aquesta etapa, pot ser per esgotament de la fórmula, des de l’escola es va pensar en continuar fomentant la participació, però amb un altre format. Al final es va decidir tornar editar una revista escolar que, en reconeixement d’aquells pioners de fa més de 30 anys, es torna a anomenar XIPRELL. Una revista de la que podem gaudir ja de 5 números que pots trobar a continuació.

REVISTA XIPRELL 2019-2021

Sin título.jpg

Curs 2018-19

xiprell4.PNG

Curs 2017-18

xiprell3.png

Curs 2016-17

xiprell2.png

Curs 2015-16

xiprell1.png

Curs 2014-15

La primera època

bottom of page