Horaris

Actualitzats els horaris d'ESPA 2n quadrimestre del curs 2021-2022.

ESPA semipresencial: 2n QUADRIMESTRE

 

ESPA presencial: 2n QUADRIMESTRE

Ensenyaments inicials

 

Altres ensenyaments

Formació professional