top of page

Cursos d'Espanyol per a estrangers
curs 2023-2024

Preinscripció cursos presencials d'espanyol per a estrangers:

Del 5 al 8 de setembre: antics alumnes, de 10.00h a 13.00 h

De l'11 al 22 de setembre: nous alumnes,10.00h a 13.00h

Tenen prioritat d'admissió els antics alumnes

On-site Spanish Courses inscription. 

5th to 8th September: Former students, from 10.00h to 13.00h

11th to 21st September: New students, from 10.00h to 13.00h

Former students have priority of admission

 

bottom of page