Cursos d'Espanyol per a estrangers
curs 2021-2022

Preinscripció cursos presencials d'espanyol per a estrangers de dilluns adivendres de10h a 12h a l'aula 7:

Del 6 al 10 de setembre: antics alumnes

Del 13 al 24  de setembre: nous alumnes

Tenen prioritat d'admissió els antics alumnes

On-site Spanish Courses inscription. Mon-Fri 10am to 12pm classroom 7.

6th to 10th September: Former students

13th to 24th September: New students

Former students have priority of admission