top of page

Cursos d'Espanyol per a estrangers
curs 2022-2023

Preinscripció cursos presencials d'espanyol per a estrangers:

Del 7 al 9 de setembre: antics alumnes, de 9.30h a 13.00h

Del 12 al 23  de setembre: nous alumnes, dilluns, dimecres i divendres 9.30h a 13.00h

Tenen prioritat d'admissió els antics alumnes

On-site Spanish Courses inscription. 

7th to 9th September: Former students,from 9.30h to 13.00h

12th to 23th September: New students, monday, wednesday, friday, from 9.30h to 13.00h

Former students have priority of admission

 

bottom of page