Matrícula FP Curs 2021-2022

  • Calendari admissió Formació professional (2a Fase)

Publicació llistes provisionals participants amb baremació (sense adjudicació de plaça)

ATENCIÓ!! Aquestes llistes encara no són d'ajudicació de plaça. La finalitat d'aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l'adequada.

L'ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D'IDENTITAT.

També es consultable des de l'enllaç publicat a la pàgina web d'FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l'alumne(a), o si és el cas d'un menor d'edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))

  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

RECLAMACIONS, RECIFICACIONS I REVISIONS: 14, 15 i 16 de setembre

  • -Les reclamacions s’han de realitzar preferentment de manera telemàtica a través del tràmit de reclamació que es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors www.fp.caib.es

  • Amb caràcter excepcional, es poden presentar les reclamacions presencialment al centre educatiu o pels mitjans telemàtics del centre, a l’adreça electrònica d’admissió d’FP.

22 de Setembre. Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicació de les places vacants, ordenades per cada grup.

 

22 i 23 de Setembre. Matrícula de les persones que han obtingut plaça

Documents:

Documents només per menors de 18 anys: