top of page

Matrícula FP Curs 2022-2023

Matrícula : 22 i 23 de setembre (ATENCIÓ! NOMÉS ALUMNES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA AL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

Horari secretaria:

22 setembre: de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 19.00h

23 setembre: de 9.30 a 13.30h 

Podeu entregar els documents presencialment a la secretaria del centre o enviar-los al correu electrònic: secretaria@cepacalvia.com

IMPORTANT!!     LA     MATRÍCULA QUEDARÀ      FORMALITZADA         UNA VEGADA REBUT EL PAGAMENT. 

Requisits:

  • Tenir reserva de plaça al nostre centre.

  • Tenir més de 18 anys o cumplir-los durant l’any en el que se realitza la matrícula.

  • Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari

b) esportistes d’alt rendiment

c) internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

Documents a presentar:

  • FITXA DE MATRÍCULA COMPLIMENTADA I SIGNADA

  • Fotocòpia del DNI 

  • 1 Foto carnet

  • Fotocòpia de la targeta sanitària

  • Contracte de treball (si són menors de 18 anys).

  Preus matrícula:

  • Grau mitjà: 55 euros

  • Grau superior: 90 euros

bottom of page