Matrícula FP Curs 2021-2022

  • Admissió Formació professional

NOVETAT!  Publicació places vacants curs 2021-2022:

Consultau aquí

​Atenció! Per obtenir plaça és imprescindible realitzar el tràmit telemàtic d'admissió (de l'1 al 7 de setembre) Enllaç 

Llistes alumnes admessos:

  • CFGM Cures auxiliars infermeria MATÍ. Consultau aquí

  • CFGM Cures auxiliars infermeria TARDA. Consultau aquí

  • CFGM Atenció a persones en situació de dependència. Consultau aquí

  • CFGS Integració social. Consultau aquí

  • Matrícula nous alumnes (atenció: només alumnes admessos)

   El procediment de matrícula es realitzarà de manera presencial segons el següent calendari.

Calendari de matrícula:

20 Juliol: Alumnes admessos CFGM Cures auxiliars infermeria (Continuada matí), de 9.30h a 13.30h i de 16.30h a 18.30h

21 Juliol: Alumnes admessos CFGM Cures auxiliars infermeria (Temporització especial,tarda) i CFGM Atenció a persones en situació de dependència, de 9.30h a 13.30h

22 Juliol: Alumnes admessos CFGS Integració social, de 9.30h a 13.30h i de16.30h a 18.30h

 

 * Els alumnes que no puguin acudir al centre el dia que estan convocats, poden venir dia 22 de juliol de 16.30h a 18.30h.

Atenció! Les persones que es presentin fóra d'aquest calendari perdran la reserva de plaça i hauran de tornar a participar en el procediment d'admissió al mes de setembre.

Documentació a presentar a la secretaria del centre:

- Fitxa de matrícula complimentada i signada (se cumplimentarà presencialment al centre el dia de matrícula)

- Fotocòpia del DNI o passaport.

- 1 Fotografía tamany carnet.

- Rebut de pagament al banc (se pot enviar per correu electrònic a secretaria@cepacalvia.com)

 A la secretaria se us lliurarà el full de les dades bancàries.

         Els menors de 18 anys han de presentar:

- Còpia del contracte de treball en vigor.

- Fitxa de matrícula complimentada i signada (se cumplimentarà al centre el dia de matrícula).

- Sol·licitud d’autorització de matrícula per a l’alumnat menor de 18 anys.

- 1 Fotografia tamany carnet.

- Fotocòpia de la targeta sanitària.

- Rebut de pagament al banc (se pot enviar per correu electrònic a secretaria@cepacalvia.com)

 

Preus matrícula:

Grau mitjà: 55 euros 

Grau superior: 90 euros

 

IMPORTANT!!     LA     MATRÍCULA QUEDARÀ      FORMALITZADA         UNA VEGADA REBUT EL PAGAMENT