top of page

Cursos d'espanyol per a estrangers

curs 2020-2021

Preinscripció al curs:

Del 6 al 10 de setembre: antics alumnes

Del 1 al 25  de setembre: nous alumnes

Tenen prioritat d'admissió els antics alumnes. Les sol·licituds enviades fora dels terminis indicats NO tendran prioritat.

Formularis de sol·licitud de matrícula:

Els documents anteriors una vegada emplenats s'han d'enviar a:

inicials@cepacalvia.com

Posant com a assumpte el teu nom i llinatges 

Horari d'atenció presencial (només per a casos excepcionals):

dimecres, 16 de setembre de 10 a 13h (aula 7) per antics alumnes

dimecres, 23 de setembre de 10 a 13h (aula 7) per nous alumnes

o al correu inicials@cepacalvia.com

bottom of page