top of page

ESPA semipresencial

QUÈ pots estudiar de manera no presencial (sense haver d’assistir obligatòriament) al CEPA Calvià?

 

 

ESPA SEMIPRESENCIAL

 

Una modalitat que permet cursar la secundària per adults al teu ritme amb un horari flexible.

Consta de quatre cursos de quatre mesos cada un, amb la finalitat que els alumnes adults puguin completar la seva formació en el mínim temps possible.

 

1r Nivell.1: equival a 1r d´ESO.

 1r Nivell.2: equival a 2n d´ESO.

 2n Nivell.1: equival a 3r d´ESO.

 2n Nivell.2: equival a 4t d´ESO.

 

 

Els continguts d’aquesta modalitat també estan adaptats de manera que els "mòduls" o assignatures tradicionals de l´ESO estan agrupades en 3 "Àmbits":

 

a) Àmbit de comunicació: mòduls de català, castellà i anglès

b) Àmbit social: mòdul de ciències socials

c) Àmbit cientificotecnològic: mòduls de matemàtiques i ciències de la naturalesa

 

Per tant sis mòduls o assignatures distintes agrupades en 3 àmbits per a cada curs.

 

QUI pot estudiar ESPA semipresencial?

 

Van adreçats a persones que tenen horaris que no els permeten acudir regularment a classe.

Es poden incorporar els majors de divuit anys.

 A més, i excepcionalment, els majors de setze anys que es trobin en una d’aquestes situacions:

 a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

 b) Ser esportistes d’alt rendiment.

 c) Estar internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

 

 

COM pots estudiar ESPA Semipresencial?

 

 Des de casa teva amb l’ordinador, sense horaris ni desplaçaments diaris. A través de l’ Aula Virtual disposaràs de tota la informació que has de menester per a l´autoaprenentatge: llistat de llibres, documentació, apunts i exercicis i orientacions per a cada mòdul.

També en un horari presencial de matí o d'horabaixa. Amb el suport d’un equip de professorat-tutors especialitzats que t’orientaran a les tutories, que poden ser:

 

• Tutories col·lectives, designades pel professor del mòdul.

• Tutories individuals:

     Presencials: atenció personalitzada amb el professor de l’assignatura o mòdul.

     Telemàtiques: Podràs posar-te en contacte amb el professorat a través de l'Aula virtual, fòrums, videoconferència, correu electrònic, etc.

bottom of page