Publicitat_Integració_social.jpg

CFGS Integració social

TÍTOL:TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

 

Nivell: Formació professional de grau superior

Família Professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Durada: 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Temporització: Torn de tarda cursat en dos anys

A QUÈ ES DEDICA UN INTEGRADOR/A SOCIAL?

Programa, organitza, implementa i avalua intervencions d’integració social, aplicant estratègies i tècniques en l’àmbit de la intervenció social, en col·laboració amb la resta de professionals de l’equip interdisciplinar.

 

SORTIDES PROFESSIONALS 

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social

 • Educador/a d’unitats de convivència: residències, pisos tutelats, llars d’infants...

 • Treballador/a familiar

 • Tècnic/a d’educació especial

 • Monitor/a de persones amb diversitat funcional

 • Mediador/a ocupacional i/o laboral, tècnic/a en ocupació amb suport

 • Mediador/a comunitari/a i/o intercultural

ON PODRÀS TREBALLAR?

Serveis, institucions i entitats orientades al treball amb diferents col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social:

 • Gent gran, infància i adolescència

 • Diversitat funcional

 • Trastorn mental

 • Drogodependència

 • Violència intrafamiliar

 • Migració

 • Diversitat de gènere

 

REQUISITS D’ACCÉS

Accés via batxiller

Títol de batxiller, BUP, títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics, titulació universitària o equivalent.

 

Accés via cicle formatiu de grau mitjà

Títol de tècnic/a.

 

Accés per altres vies

 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior de l’opció d’humanitats i ciències socials

 • Superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior

 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

971 13 13 50

Av. Sa Porrassa, 6 Magaluf 07181 Balears

 • Instagram
 • YouTube