top of page
Publicitat_Integració_social.jpg

CFGS Integració social

TÍTOL:TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

 

Nivell: Formació professional de grau superior

Família Professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Durada: 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Temporització: Torn de tarda cursat en dos anys

Accés al tríptic

1.png
2.png
bottom of page