top of page

Català

Els cursos de Català es programen d’acord a la divisió per nivells que fa la DG de Política Lingüística, que són els següents.

A1

Curs adreçat a persones nouvingudes o sense nocions de català, que no l’entenen ni el parlen o que l’entenen però no el parlen.

La Direcció General de Política Lingüística no certifica aquest nivell.

A2

Curs adreçat a persones amb coneixements escassos de català que aspiren a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitatimmediata.

Prepara per al certificat A2 de la Direcció General de Política Lingüística.

B1

Curs adreçat a persones amb coneixements elementals de català que aspiren a fer front a la major part de les situacions lingüístiques bàsiques, quotidianes i de comunicació real.

Prepara per al certificat B1 de la Direcció General de Política Lingüística.

B2

Curs adreçat a persones que dominen gran part de la llengua oral i volen aprofundir en l’expressió oral i escrita. Prepara per al certificat B2 de la Direcció General de Política Lingüística.

C1

Curs adreçat a persones que dominen la llengua general i volen assumir el coneixement d’una gran varietat d’aspectes lingüístics i aprofundir en l’expressió oral iescrita.

Prepara  per al certificat C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

C2

Curs adreçat a persones que volen assolir un domini ampli de la llengua general i formal i perfeccionar l’expressió oral iescrita.

Prepara per al certificat C2 de la Direcció General de Política Lingüística.

Habitualment, la DG de Política Lingüística fa dues convocatòries anuals per a poder obtenir els certificats corresponents: una al mes de gener i l’altra al mes de juny.

No obstant, les persones que han fet el curs per començar a aprendre l’idioma o per millorar el seu nivell, però que no volen cap acreditació no estan obligades a presentar-se a les proves.

El CEPA Calvià organitza el curs de Català en diferents grups, que es corresponen amb els nivells A1, A2, B2 i C1.

Es programen amb una freqüència de dues sessions setmanals d’una hora i mitja, al llarg del curs escolar (octubre/juny).

bottom of page