top of page

Anglès

Els cursos no reglats de Llengua Anglesa están adreçats a tota mena de persones que vulguin començar a estudiar o millorar el seu nivel d’Anglès. Actualment s’ofereixen quatre nivells i un taller bàsicament de reforçament oral. 

 

Nivell 1: Curs adreçat a persones que no hagin estat mai en contacte amb l’idioma. Començarem amb lábecedari i les estructures lingüístiques bàsiques. Es treballen totes les habilitats. 

Nivell 2: Curs adreçats a alumnes que hagin cursat un mínim d’un any d’Anglès. Que sàpiguen expresar-se en present . Al final del curs els alumnes poden expresar-se en passat i futur. Es treballen totes les habilitats i es fà èmfasi en l’expressió oral. 

Nivell 3: Curs adreçat a alumnes amb un nivel pre-intermedi  d’Anglès. Es repassa la gramática básica i s’aprèn l’estil indirecte i la veu passiva i l’hipòtesi . Es reforça l’habilitat oral i el vocabulari. Els alumnes adquireixen un nivel equivalent a l’ A2 del currículum europeu de llengües. 

Nivell 3+: Adreçat a persones amb un nivel intermedi d’Anglès, amb la gramática ja assumida i facilitat de comprensió i expressió de missatges amb una certa complexitat. S’avança amb les quatre habilitats fins a aconseguir un nivel equivalent al B1 del currículum europeu de llengües. 

Taller Oral: Adreçat a aquelles persones que vulguin bàsicament comunicar-se oralment en llengua anglesa. Les activitats programades serán bàsicament orals.Poden accedir-hi aquelles persones que tinguin un mínim d’un nivel l equivalent a T2. 

bottom of page