Proves i convocatòries

  •  Preinscripció per al curs 2021-2020 a l'EOI de Calvià

  • Convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació d'unitats de competència i qualificacions professionals.

       Òrgan convocant: Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (iqpib).

Si necessites orientació i informació en el procés pots demanar cita a l'orientadora educativa de l'Escola d'Adults de Calvià a través del formulari:

  • Convocatòria de les proves de setembre de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixement de llengua catalana. (Nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu)

 

       Període d'inscripció del 4 al 17 de maig, ambdós inclosos.

  • Convocatòria de les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021.

 

Període d'inscripció telemàtica del 9/02 a 23/02 (Rectificat).

 

  • Convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional per a l'any 2021.

Període d'inscripció del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos

 

  • Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de

       formació professional per a l'any 2021.

 

Període d'inscripció del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos