top of page

Comunicació
 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ - LLIBRES DE TEXT CURS 21-22

 

ANGLÈS

ESPA  PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL: 

1r i 2n ESPA: Headway Beginner Workbook. 5th Edition. Ed. Oxford.

3r i 4rt Espa  English File Elementary 4rth. Edition . Ed. Oxford

 

CFGS

English File  4rth. Edition . A2/B1 Ed. Oxford

 

ACCÉS UIB. 

RECOMANAT English File  4rth. Edition . A2/B1 Ed. Oxford

 

Taller Bàsic Anglès: English File A1. Student’s Book and Workbook.

ISBN 978-0-19-402970-4 Oxford.

 

Taller Comunicatiu 2 Anglès: English File  4rth. Edition . A2/B1 Ed. Oxford

 

CATALÀ

ESPA SEMIPRESENCIAL

1r i 2n: Material de l’aula virtual.

3r i 4t: Material de l’aula virtual i Au idò! B2,  Barcanova

CFGS.

Material penjat a l’aula virtual

ACCÉS UIB

Material penjat a l’aula virtual

CATALÀ A2

Material propi del professorat penjat a l´aula virtual

CATALÀ B1 i B2

Au idò! B2,  Barcanova

CATALÀ C1

Au idò! C1, Barcanova

 

CASTELLÀ

ESPA SEMIPRESENCIAL.

Mòduls 1.1 i 1.2. Material creat pel professor i penjat a l’aula virtual 

Lengua castellana y literatura I y II. Editorial Almadraba per als mòduls 2.1 i 2.2.

 

Lectures castellà:

4t ESPA Nada del otro mundo, Antonio Muñoz Molina. Booket.

3r ESPA El libro más bello del mundo y otras historias. Booket.

bottom of page